Máy chấm công vốn là 1 sản phẩm thông minh giúp ích cho con người trong việc quản trị nhân viên của mình là thiết…